Chính sách

time_icon

Ngày đăng: 25-06-2020

author_icon

Người tạo: admin

Về việc Sử dụng thương hiệu Yamamoto và yêu cầu thực hiện nghiêm túc Quy Tắc Dành Cho Đại Lý – Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, hiệu lực từ ngày 01/07/2015; – Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315827001 ngày 06/08/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư Tp.HCM cấp; – Căn cứ Điều lệ của Công ty; – Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên góp vốn công ty; – Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty; – Căn cứ Quyết định số 03/2019/QĐ-YVN-TCHC, ngày 07/08/2019, về việc Bổ nhiêm Ông Nguyễn Trần Vũ giữ chức vụ Phó Giám đốc; – Căn cứ Quy chế đại lý và Cộng tác viên do Công ty TNHH Yamamoto Việt Nam ban hành ngày 15/09/2019; – Căn cứ hợp đồng đại lý được ký kết giữa Công ty TNHH Yamamoto Việt Nam và các đại lý; – Căn cứ thông báo số 01/2019/TB-YNV-TCHC, ngày 11/11/2019 về việc “Nghiêm chỉnh chấp hành quy chế đại lý bán hàng”. Lời đầu tiên Công ty TNHH Yamamoto Việt Nam (Yamamoto) chân thành cảm ơn sự hợp tác của các đại lý phân phối sản phẩm Công ty Yamamoto cũng như sự tin tưởng của quý khách hàng sử dụng sản phẩm của Công ty Yamamoto trong thời gian qua. Nhằm tăng cường sự hợp tác chặt chẽ, thực hiện đúng quy định quy chế đại lý, hợp đồng đại lý, chính sách đại lý của các đại lý và sự minh bạch công khai trong chính sách phân phối sản phẩm Công ty đến khách hàng sử dụng. Nay, Công ty Yamamoto trân trọng thông báo lần 2 lại một số vấn đề quan trọng đã được để cập trong chính sách đại lý, hợp đồng đại lý, chính sách bán hàng của Công ty như sau:
  1. Sử dụng thương hiệu và bản quyền sản phẩm Công ty Yamamoto:
Thứ nhất: Những đại lý cấp khu vực đã được Công ty Yamamoto ký kết hợp đồng đại lý chính thức được quyền sử dụng các nội dung mang tính chất nhận diện thương hiệu Công ty Yamamoto như: tên thương hiệu, logo, hình ảnh, biểu tượng, tài liệu sản phẩm

nội dung liên quan